Rafael Košec Tekavc

pravi, da svoj umetniški izraz najlažje zaživi v lesenih izdelkih, ki zraven estetske vrednosti nosijo tudi praktični namen.Pri delu uporablja različne vrste lesa, večinoma je to les dreves, ki so živela med ljudmi, zato ima prav vsako med njimi svojo zgodbo in ta zgodba v njegovih izdelkih živi naprej. Lotil se je tudi izdelave sklede iz pogorelega lesa, ki je potem izjemno krhko, ampak ga je tako utrdil, da je skleda trdna in uporabna.

festival rokodelcev
Festival rokodelcev je prostor druženja in predstavitev rokodelcev v obliki sejma in delavnic.
© 2023 Festival rokodelcev. Vse pravice pridržane.