Andrej Naterer

je umetnostni kovač, ki umetnost kovanja z veseljem prenaša na mlajšo generacijo. Razen tega, da nas navdušuje s svojimi veščinami preoblikovanja in kovanja starega železa v nove oblike, je tudi  doktoriral iz antropologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani in diplomiral iz sociologije in filozofije na Univerzi v Mariboru. Kovaštvo je zanj postalo drugi poklic, tisti manjkajoči del do celote.

festival rokodelcev
Festival rokodelcev je prostor druženja in predstavitev rokodelcev v obliki sejma in delavnic.
© 2023 Festival rokodelcev. Vse pravice pridržane.